skip to Main Content

År 1941 flyttade Helsingborgs brandkår in i sin första brandstation. Förutom att personalen nu fick moderna utrymmen byggda för uppdraget förbättrades övnings- och insatsmöjligheter. Den nya brandstationen gav dessutom ökade möjligheter för en anpassning av brandförsvarets verksamhet till Sveriges första brandlag som antogs av riksdagen 1944.

Efter krigsslutet 1945 moderniserades och förändrades samhället i allt snabbare takt och kraven på brandförsvaren ökade, vilket framgår av de kommande årens återkommande förändringar av de lagar som styr verksamheten. Efter Sveriges första brandlag 1944, kom i snabb takt nya brandlagar 1962 och 1974 vilka ersattes 1986 av Räddningstjänstlagen, som i sin tur utbyttes mot lagen om ”Skydd mot olyckor” år 2004. Brandförsvaret/räddningstjänstens uppgifter utökades och förändrades i takt med samhällets utveckling. Framförallt lades större vikt vid brandförsvarets förebyggande verksamhet som krävde allt större insatser efterhand som riskerna för större bränder och andra olyckor ökade och idag ligger verksamhetens tyngdpunkt på skyddet mot olyckor.