skip to Main Content
MUSEET ÄR STÄNGT: På grund av rådande situation med Coronapandemin håller museet stängt för besökare tills vidare. Besked om ändrade förhållanden anges på denna hemsida

Bli medlem:
Vi välkomnar nya medlemmar. Medlem blir man genom att sätta in 100 kronor på vårt plusgiro: 438 83 51 – 1

Adress:
Östra Sandgatan 5
252 27 Helsingborg

Back To Top