skip to Main Content

Brandförsvarets motor- och mekanisering

Vid en storbrand i Helsingborgs valskvarn (se Valskvarnen nedan) 1892 visade det sig att släckstyrkans kapacitet fortfarande var otillräcklig. Ångsprutan från Landskrona rekvirerades så att man kunde få tryck i strålarna som nådde upp till lågorna. Staden beslöt samma år…

Läs mer

Brandförsvar före förra sekelskiftet.

Medeltidens helsingborgare levde i en ofta gyttrig och brandfarlig miljö, där byggnader med halmtak, förråd, skjul och annat brännbart material hotade att snabbt bli till förödande storbränder. Risken för sådana brandkatastrofer var påtaglig eftersom öppen eld ständigt användes i vardagen;…

Läs mer

Helsingborgs brandväsen – från ämbar till motorspruta.

Skyddet mot brand har allt sen urminnes tider varit en tvingande nödvändighet för invånarna i våra samhällen. Redan i de medeltida städerna I Helsingborg har brandskyddet reglerats på olika sätt enda sedan slutet av 1500-talet. Vårt nya museum visar ett…

Läs mer

Brandskyddet på Sofiero slott

Gustav VI Adolf tog över Sofiero slott 1905, då som arvprins, som en bröllopspresent från sin farfar Oscar II. Från början byggdes det som ett sommarhus för Oscar II, men det var för litet så 1875 stod en påbyggd våning…

Läs mer