skip to Main Content

Ångsprutans konstruktion och införande år 1886 blev en nybetydande epok i brandförsvarets historia. Ångsprutan disponerades av frivilliga brandkåren år 1892-95 då yrkesbrandkåren byggdes upp under ledning av brandchef Hjalmar Andersson. Hästar lånades in för förflyttning av ångsprutan. Först 1895 inköptes till brandkåren hästarna; Romeo, Julia och Slynan.

Eftersom kolvpumparna drevs med ånga, fanns endast ”öppna” strålrör. Dessa fick alltså inte stängas av eftersom pumparna då skulle sprängas. Först senare genom centrifugalpumpens konstruktion, kunde man använda avstängbara strålrör. Kanske därmed också minska vattenskadorna på en brandplats.

FabrikatLudvigsbergs Verkstads AB
Årsmodell1892
Högsta ångtryck9 kg per kvcm
Inköpspris (1892)15 225 kr