skip to Main Content

Museet har öppet för allmänheten från och med 12 mars 2002 lördagar klockan 12-16