skip to Main Content

Öppettider

Muséet har öppet från den 12 mars för allmänheten lördagar klockan 12 till 16.

Välkomna

 

Den 29 juni 1973 kunde brandförsvaret i Helsingborg inviga brandkårsmuseet på Råå, vilket också är startdatum för ”Helsingborgs brandkårsmuseum.”

Från Råå till Gåsebäck

Den gamla brandstationen på Råå hade på frivillig väg rustats upp och härigenom åstadkoms möjligheten till en utställning av redskap, bilder och dokument från en svunnen tid. Under dessa år fram till 2016 har åtskilliga besökare tagit del av vad museet har att bjuda. Många är också de som från andra orter, utlänningar inte att förglömma, tagit sig ut till det idylliska Råå för att beskåda vad som rymdes i den gamla brandstationen.

Från alla håll fälls berömmande omdömen vilket sporrar oss inom brandförsvaret och vänner till brandförsvaret till fortsatta insatser för museets utveckling. Denna utveckling har skett genom att Helsingborgs brandkårsmuseum flyttade 2016 till nya och betydligt större lokaler till Gåsebäcks industriområde på Östra Sandgatan i Helsingborg. Museet inryms idag i en gammal verkstadslokal som tidigare Helsingborgs gatukontor har använt. Lokalerna består av en vagnhall med fem portar samt några biutrymmen. Genom frivilliga insatser av museets medlemmar har lokalerna iordningställts till ett museum.

Såväl för unga brandmän som för andra i kommande generationer är det viktigt att förstå sammanhanget mellan dagens organisation för samhällsskydd och gångna tiders brandförsvar. De ökade riskerna och storskaligheten i samhället tvingar fram en allt mer accelererad utveckling hos brand­försvaret. Det är då lätt att glömma på vilken grund vi hela tiden bygger vidare. Brandkårsmuseet hjälper oss att erinra och förstå och ger oss den insikt som så väl behövs för den rätta inställningen till brandmannens viktiga yrke.

Hitta hit

Östra sandgatan 5, Helsingborg