skip to Main Content

Helsingborgs förste heltidsanställde brandchef

Andersson, Hjalmar, 1843–1916, gymnastiklärare på ”Gossis”, Nicolaiskolan f.d., brandchef i Helsingborg. Andersson var krigsveteran från nordamerikanska inbördeskriget på 1860-talet, där han snabbt avancerade som officer och 21 år gammal ledde ett kompani i strid. En kula i ena låret stoppade…

Läs mer