skip to Main Content

Kallelse till årsstämma samt till en extra föreningsstämma i Helsingborgs Brandkårs Museiförening

När: Onsdagen den 13 mars kl. 18:00

Plats: Brandkårsmuseet, Östra Sandgatan 5, Gåsebäck

Vi vill att du påanmäler dig till vårt årsmöte så vi vet hur många som kommer. Vi måste ha kaffe och dopp som räcker till oss alla!

Din påanmälan mailar du till mats@werne.se senast den 10 mars.

Hjärtligt välkommen årsmötet!

Kallelse >>>

Verksamhetsberättelse >>>

Förslag till nya stadgar >>>